Zmiany dotyczące nanoszenia kar przez ITD od dnia 01.01.2012

W dniu 1 stycznia 2012 r. zaczną obowiązywać nowe  zmiany w karach Inspekcji Transportu Drogowego

W dniu 16 września 2011 r.  została uchwalona ustawa przez Sejm o zmianie ustawy dotyczącej transportu  drogowego wraz z innymi niektórymi ustawami.


Ustawa ta czeka obecnie na podpis Prezydenta. Wejdzie ona  w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Przewiduje ona  wiele gruntownych zmian, między innymi z zakresu  karania za naruszanie przepisów o transporcie drogowym.

Co ulegnie zmianie?

Najważniejsze jest to że została zmodyfikowana wysokość kar, które zostały przewidziane  w załączniku do ustawy o transporcie drogowym. Po wejściu w życie nowej ustawy, wysokość nałożonej na Ciebie kary będzie zależała od liczby zatrudnionej w Twojej firmie kierowców.
Zostało przewidziane, że kary będą wynosiły maksymalnie:

- 15.000 zł - dla firmy która zatrudnia  średnio 10 kierowców w okresie pół roku do dnia rozpoczęcia kontroli,
- 20.000 zł - dla firmy która zatrudnia   średnio od 11 do 50 kierowców w okresie pół roku do dnia rozpoczęcia kontroli,
- 25.000 zł - dla firmy która zatrudnia  średnio od 51 do 250 kierowców w okresie pół roku do dnia rozpoczęcia kontroli,
- 30.000 zł - dla która zatrudnia więcej niż 250 kierowców w okresie pół roku do dnia rozpoczęcia kontroli,
- 40.000 zł - dla firmy  która wykonuje czynności  które są związane z przewozem drogowym.

Został całkowicie zmieniony taryfikator dotyczący nałożenia kar.  Został podzielony on na  3 części: dla przewoźników, dla osób które zarządzają transportem  oraz dla  kierowców.

Zapamiętaj !!!

Kary dla kierowców będą nakładane w formie grzywny i wyniosą od 50 zł do 2.000 zł. Również kary dla osób które zarządzają  transportem zostaną nakładane na podstawie Kodeksu  wykroczeń i będą się mieściły w przedziale od 200 zł do 2.000 zł.

Zostały wprowadzone również  nowe kary, mające na celu ograniczenie nieuczciwej  konkurencji wśród przewoźników wykonujących przewozy okazjonalne pojazdami do 9 osób wraz  z kierowcą:
- za umieszczanie bądź używanie w pojeździe urządzeń o charakterze podobnym do taksometru,
- za umieszczanie na pojeździe oznaczeń wskazujących na rodzaj usług przewozowych jak i również  reklamujących te usługi.
Nowe uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego.

Zwiększono również  uprawnienia dotyczące  inspektorów w zakresie kontroli firm wykonujących  czynności które są  związane  z przewozem drogowym, np. spedytorów, nadawców, odbiorców, załadowców, organizatorów wycieczek jak i również  organizatorów transportu. Również  do kompetencji Inspekcji Transportu Drogowego  będzie należało prowadzenie czynności administracyjnych odnośnie  kontroli podjętych przez policję, w których stwierdzono naruszenia prawa.
Została wprowadzona również odznaka  "wzorowy kierowca", która zostanie nadana przez  Ministerstwo Infrastruktury  kierowcom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w pracy oraz  wieloletnią jazdą bezwypadkową.

Zostały wprowadzone nowe zasady w  kwestii dokumentacji

Został wprowadzony obowiązek przechowywania dokumentów które są związane z wykonywaniem przewozów drogowych przez rok od momentu w którym Twoja firma przestaje wykonywać przewozy drogowe. Unieważniono jednak  wymagania dotyczące  posiadania tylu wypisów z licencji, ilu pojazdów. Co oznacza fakt , że przewoźnik może posiadać mniej wypisów niż posiada  pojazdów, jeśli tak organizuje działalność swojej  firmy, żeby w każdym pojeździe wykonującym przewóz znajdował się wypis. Zmniejsza to zatem  koszty zawiązane z posiadaniem licencji. Ważnym a zarazem oczywistym faktem jest  to ,że  do licencji nadal trzeba będzie zgłaszać wszystkie pojazdy.

 

Zaloguj się

Liczba odwiedzających

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

370373
Dzisiaj37
Wczoraj183
Tydzień37
Miesiąc3449